Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - MZA > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej - Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 17.04.2008
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.07.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 17.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Kozbuch, kamil.kozbuch@mza.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 568 75 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. posiada obiekty na terenie Warszawy. Obiekty posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Siedziba centrali Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. mieści się w Warszawie przy ul. Włościańskiej 52.
Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Włościańskiej i Kłodawskiej w pobliżu skrzyżowania ulic Słowackiego i Potockiej oraz Słowackiego i Popiełuszki.
Dojścia piesze są od ulic Słowackiego, Włościańskiej, Popiełuszki i Kłodawskiej. Przejścia dla pieszych od ulic Słowackiego, Popiełuszki i Włościańskiej posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodniki dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów, jedynie chodniki przy ul. Popiełuszki i Słowackiego posiadają wydzielony pas dla rowerzystów. Na dojściach do budynku chodnikami  nie występują schody.
Najbliższa stacja metra METRO MARYMONT znajduje się w odległości do ok. 200 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy, również dla osób niepełnosprawnych.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 50-100 m: Metro Marymont, kierunki linii:
110 – Cm. Północny – Brama Zach.
116 – Wilanów
116 – Chomiczówka
121 – Gwiaździsta
121 – Chomiczówka
132 – Grodzisk
134 – Olesin
150 – Dziekanów Leśny
326 – Olesin
518 – pl. Trzech Krzyży
518 - Nowodwory
705 – Rynia
735 – Zegrze Płd.
E-9 – Os. Derby
N-13 – Nowodwory
N-13 – Dw. Centralny
N-44 - Zajezdnia Żoliborz
N-44 – Dw. Centralny
N-63 – Chotomów
N-63 - Dw. Centralny
Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 100 m: Metro Marymont, kierunki linii:
17 – Tarchomin Kościelny
17 – PKP Służewiec
27 – Koło
6   - Metro Młociny
6   - Gocławek
36 – Pl. Narutowicza
Najbliższa stacja metra w odległości 70 m: Metro Marymont, kierunek linii:
I – Kabaty
I – Młociny
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu P&R przy stacji Metro Marymont w odległości 30 m. Dojazd na w/w miejsce od ul. Kłodawskiej.
Najbliższy postój taksówek jest na ul. Cieszkowskiego 1/3 w odległości ok. 300 m.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku MZA jest oznakowane, znajduje się na bramie wjazdowej od strony ulicy Kłodawskiej. 
W zakresie dostępności budynków najistotniejsza z punktu widzenia osób niepełnosprawnych jest możliwość skorzystania z budynków biurowych przy ulicy Włościańskiej 52. Oprócz siedziby Zarządu Spółki jest to miejsce, w którym przyjmowane są skargi i pochwały. Mieści się tu również biuro rzeczy znalezionych w komunikacji miejskiej. Komórka skargowa przyjmuje korespondencję w sprawie skarg za pomocą poczty lub poczty elektronicznej oraz w formie zgłoszeń telefonicznych.
Niepełnosprawni petenci w zakresie skarg i pochwał oraz rzeczy znalezionych są obsługiwani w pokoju na parterze budynku. Droga do pokoju pozbawiona jest barier architektonicznych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma wind.
Brak dostępu do toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym.
Brak dostępu do tłumacza PJM.
W przypadku pozostałych oddziałów usytuowanych przy ulicach: Woronicza, Kleszczowej, Ostrobramskiej i Stalowej nie przyjmujemy interesantów z zewnątrz.
Na wszystkich oddziałach poza zajezdnią przy ulicy Kleszczowej znajdują się bramki wejściowe, które w razie konieczności można złożyć. W przypadku konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej na szerokim wózku istnieje możliwość przepuszczenia przez bramę ze szlabanem.

 
 
Wprowadził Kwiatowski Marek (MZA) 21-09-2020
Aktualizujący Kwiatowski Marek (MZA) 21-09-2020
Zatwierdzający Ulikowski Wojciech 21-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-09-2020
Liczba odwiedzin: 268
Rejestr zmian